W-official beleid en nieuwe W-cursus in april/mei

W-official cursusBij waterpolowedstrijden zijn zoals bekend naast spelers en scheidsrechters ook juryleden nodig. Jarenlang konden we deze taak door vrijwilligers laten doen. Het aantal vrijwillige W-functionarissen is nu echter te klein om alle wedstrijden op een evenwichtige wijze te voorzien van juryleden. Dit komt ook omdat een aantal van deze vrijwilligers ook nog eens als verenigingsscheidsrechter optreden. We werden gedwongen om een beleid in te voeren om de taken over alle leden te verdelen. Het is helaas nodig gebleken om ook sancties in te voeren dus de vrijblijvendheid is helaas voorbij. De inzet zal echter door het grote aantal leden zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. Dit beleid wordt gedeeld door de besturen van AVZV en RZV Excelsior.

De WPC heeft een W-official beleid (pdf) opgezet, waarin de regels over het behalen van de W-bevoegdheid en het uitvoeren van jurydiensten is vastgelegd. Samengevat bestaat dit beleid uit twee hoofdlijnen:

  1. Elk spelend lid met de leeftijd van 16 jaar of ouder is verplicht in het bezit te zijn van een geldige W-bevoegdheid. Leden die de bevoegdheid nog niet hebben krijgen twee mogelijkheden om een W-cursus te volgen en de W-bevoegdheid te halen. Hebben zij na deze twee mogelijkheden nog geen W-legitimatiekaart, dan kunnen zij niet meer deelnemen aan de wedstrijden.
  2. Elk spelend lid dient zich te houden aan het juryrooster. Bij verhindering moet het ingedeelde lid zelf voor vervanging te zorgen. De naam van de vervanger moet voor de betreffende wedstrijd bekend worden gemaakt bij het adres jurytafel [apenstaartje] sgdevliet.nl.

Wij adviseren iedereen het nieuwe beleid (pdf) in zijn geheel door te nemen. Het beleid gaat per direct in. Spelende leden van 16 jaar of ouder die nu nog geen W-legitimatiekaart hebben, moeten deze dus bij een van de twee eerstvolgende cursusmogelijkheden behalen. De eerstvolgende mogelijkheid om de cursus te volgen is op:

Data: 18 & 25 april, examen op 16 mei
Tijd: 19.00-20.45 uur
Locatie: clubhuis in Forum Kwadraat, Voorburg

Aanmelden voor deze cursus graag z.s.m. bij het secretariaat, dit kan via het contactformulier.

De WPC is trots op het groot aantal vrijwilligers dat al betrokken is bij onze verenigingen en de startgemeenschap. Ze vervullen de taken als scheidsrechter, trainer/coach of zijn commissielid. Nu verwachten we ook van jullie een bijdrage. Wij hopen op jullie begrip voor de invoering van deze regeling hebben en gaan ervan uit dat iedereen zijn steentje bij wil dragen bij de organisatie van de waterpolocompetitie!

Namens de WPC,

Rik Noorlander
Voorzitter WPC

Dit vind je misschien ook leuk...