Terug- en vooruitblik wedstrijdofficials

scheidsrechterInleiding

Tijdens elke wedstrijd in de waterpolocompetitie zijn wedstrijdofficials nodig. Naast één of twee scheidsrechters, zijn dit een wedstrijdsecretaris en één of twee tijdwaarnemers. In alle klassen, met uitzondering van de aspiranten E & D, is naast een tweede scheidsrechter ook een tweede tijdwaarnemer voor de 30 seconden schotklok nodig. Een van de grootste problemen is het vinden van voldoende vrijwilligers, om alle officialtaken te kunnen uitvoeren zonder deze vrijwilligers te zwaar te belasten. 

Scheidsrechters

Van elke vereniging wordt verwacht dat men een aantal scheidsrechters levert om wedstrijden te leiden. Hiervoor wordt al jaren een bepaalde verdeelsleutel gebruikt om voor voldoende scheidsrechters te zorgen. Bijvoorbeeld: een vereniging levert één scheidsrechter per twee teams.
De afgelopen twee jaar is er in Regio West gewerkt met zogenaamde verenigingsscheidsrechters (VSR’s), die een deel van de (thuis)wedstrijden van de lagere teams leidden. Dit was hoofdzakelijk zo geregeld om bij alle wedstrijden (behalve asp. D & E) twee scheidsrechters aan de kant te hebben staan. Deze VSR’s hebben een normale scheidsrechterscursus gevolgd maar floten alleen bij thuiswedstrijden. Terwijl een aangestelde scheidsrechter ca. 20 wedstrijden per jaar in andere baden moest fluiten, was dat voor de VSR’s ca. 10 wedstrijden in het eigen zwembad.
Helaas is het beleid van de Regio op last van de Bond gewijzigd. VSR’s worden niet meer gebruikt en alle scheidsrechters worden aangesteld. Dit houdt waarschijnlijk in dat de norm voor scheidsrechters één op één gaat worden, waardoor er dan 10 scheidsrechters nodig zijn om alle teams in te kunnen schrijven.

W-officials

Vanwege het relatief grote aantal w-officials (secretaris & tijdwaarnemers), dat nodig is om alle thuiswedstrijden te begeleiden, is in 2013 besloten dat alle spelers ouder dan 15 jaar als w-functionaris inzetbaar moeten zijn. Afgelopen seizoen waren er in het totaal 86 w-functionarissen, waarvan 12 ouders of niet-spelers. 17 van deze 86 waren tevens scheidsrechter en daardoor vrijgesteld van tafeltjesdiensten. De overige 69 moesten de 280 benodigde w-officials leveren voor de 99 thuiswedstrijden van de teams in Forum Kwadraat en de Schilp. Het gemiddeld lag hierdoor rond de 4 keer.
Aan het begin van het seizoen is een rooster opgesteld, waarin iedereen is ingedeeld, rekening houdend met een aantal factoren, zoals aanwezigheid in het zwembad vanwege een eigen wedstrijd, een zo kort mogelijk verblijf in het zwembad, een evenredige verdeling van de beurten over het team en de mate waarin het team scheidsrechters leverde.
Enkele vrijwilligers hebben meer wedstrijden aan het tafeltje plaatsgenomen, dan van hen verwacht mocht worden, waardoor bij sommige teams (Heren 1 en Dames 1) de belasting met gemiddeld 3 beurten wat kleiner was.
Helaas waren er toch nog een aantal, die niet op de in het rooster gestelde tijd in het zwembad aanwezig waren en dit niet vooraf op de afgesproken wijze kenbaar hadden gemaakt. Hierdoor moesten anderen tegen wil en dank hun plaats innemen om de wedstrijd toch door te kunnen laten gaan.
Speciale dank gaat uit naar Margriet Dijkstra, Robert de Wit, Diana Derks en Stefan Kuiper die ieder meer dan 8 keer aan het tafeltje hebben plaatsgenomen.
Seizoen 2015-2016
Voor het komende seizoen worden waarschijnlijk 9 teams ingeschreven, waarvan twee combiteams met AZL, en spelen een aantal van de overige spelers in combiteams die door AZL worden ingeschreven. Het aantal thuiswedstrijden zal hierdoor tussen de 90 & 100 uit gaan komen, met een geschat aantal w-functies van 285.

Dit vind je misschien ook leuk...