CORONA UPDATE 13-11-2021

NIEUWSBRIEF
NIEUWE MAATREGELEN

Beste allemaal,
Dear all,

Vanaf zaterdag13-11 is publiek tijdens zwemtrainingen én wedstijden niet meer toegestaan.
De tribune in de Fluit blijft gesloten. Ook wordt weer dringend verzocht te reserveren voor trainingen. Als je niet gereserveerd hebt kan je niet meedoen met de trainingen in de Fluit. Dit gaat in vanaf maandag 15-11. Zie mail voor de instructie.
Voor trainingen in het Forum en De Schilp hoeft niet gereserveerd te worden. Wel gelden daar uiteraard ook de corona regels.
Voor wedstrijden probeer zoveel mogelijk te carpoolen. Zoek contact met elkaar via de app.

From Saturday 13-11, public is no longer allowed during swimming training and competitions.
The tribune in the Fluit remains closed. It is also urgently requested to make a reservation for training sessions.
If you have not made a reservation, you cannot participate the training sessions in the Fluit. See mail for the instructions.
For training courses in the Forum and the Schilp you do not have to make a reservation. Of course, the corona rules also apply there.
For competitions try to carpool as much as possible. Connect with each other through the app.

CORONA MAATREGELEN VANAF 06-11-2021
Vanaf vandaag 06-11 gelden er weer nieuwe corona maatregelen in Nederland.
Als gevolg van deze nieuwe regels moeten alle bezoekers van het zwembad van 18 jaar en ouder een geldig coronatoegangsbewijs (QR code) én legitimatiebewijs laten zien, iedere keer als zij het zwembad betreden.
Uitzondering op deze regel zijn mensen die “functioneel” aanwezig moeten zijn en vrijwilligers. Dus voor trainers en officials geldt deze regel niet.
In het schema hieronder zie je waar de QR code zal worden gecontroleerd.

ENGLISH:
CORONA MEASURES 06-11-2021
As of today 06-11, new corona measures apply in the Netherlands.
As a result of these new rules, all visitors to the swimming pool aged 18 years and older must show a valid corona virus entry pass (QR code) and identification every time they enter the pool.
Exceptions to this rule are people who need to be “functionally” present. So for trainers and officials, this rule does not apply.

For more information click here

Iedereen van 18 jaar en ouder die geen geldige QR code én/of legitimatiebewijs kan laten zien moeten wij helaas de toegang weigeren.
Everyone aged 18 years and older who cannot show a valid QR code and/or identification will be refused access.

WEDSTRIJDEN
Ook voor deelname en bezoek aan wedstrijden geldt dat iedereen van 18 jaar en ouder een QR code én legitimatie bewijs zal moeten laten zien. Ieder (organiserende) vereniging en zwembad zal deze maatregelen moeten handhaven. Hoe verenigingen/zwembaden deze controle doen en of er publiek bij wedstrijden aanwezig mag zijn, weten we niet op voorhand. Dit zal vermeld worden in de informatie die wordt doorgestuurd door het Wedstrijdsecretariaat.

ALGEMEEN
De basismaatregelen zijn ook nog steeds van kracht;
• Was vaak en goed je handen
• 1,5 meter is een veilige afstand
• Blijf thuis bij klachten en laat je testen

Iedereen van 18 jaar en ouder die geen geldige QR code én/of legitimatiebewijs kan laten zien moeten wij helaas de toegang weigeren. Wij hopen daarom op uw begrip en hierover niet de discussie aan te gaan met de medewerker die de scan uitvoert. Hij/zij is immers een vrijwilliger die belangeloos de maatregel uitvoert om boetes voor de vereniging te voorkomen.

Heb je vragen stuur dan een mail naar wzc@sgdevliet.nl.

Dit vind je misschien ook leuk...