Categorie: Officials

Waterpolo-plezier voor iedereen! Onze gedragscode

Waterpolo-plezier voor iedereen! Dat is wat we bij SG De Vliet nastreven. De gedragscode beschrijft een aantal afspraken die we als leden, ouders en vrijwilligers met elkaar maken én naleven, zodat iedereen plezier heeft in waterpoloën bij SG De Vliet! In deze gedragscode vind je 5 waarden met bijbehorende gedragsregels...

Nieuwe spelregels waterpolo 2013-2017

Nieuwe spelregels waterpolo 2013-2017

Elke 4 jaar worden de spelregels voor waterpolo herzien door de internationale zwembond. Vanaf begin dit seizoen zijn daarom de nieuwe spelregels 2013-2017 van kracht, klik hier om deze te downloaden (pdf). Het verdient de aanbeveling om dit spelregelboek goed door te lezen. De veranderingen zijn herkenbaar in het blauwe...