Categorie: Officials

Waterpolo-plezier voor iedereen! Onze gedragscode

Waterpolo-plezier voor iedereen! Dat is wat we bij SG De Vliet nastreven. De gedragscode beschrijft een aantal afspraken die we als leden, ouders en vrijwilligers met elkaar maken én naleven, zodat iedereen plezier heeft in waterpoloën bij SG De Vliet! In deze gedragscode vind je 5 waarden met bijbehorende gedragsregels...

Nieuwe W-cursus in oktober: ouders gezocht!

Nieuwe W-cursus in oktober: ouders gezocht!

Voor alle nieuwe leden en alle huidige spelers die 16 jaar of ouder zijn en nog geen W-kaart hebben (zie w-beleid), zal in oktober een nieuwe W-cursus gegeven worden. Voor deze cursus zijn we ook op zoek naar ouders van de jeugd die hun steentje willen bijdragen! Als ouder kun je...

Terug- en vooruitblik wedstrijdofficials

Terug- en vooruitblik wedstrijdofficials

Inleiding Tijdens elke wedstrijd in de waterpolocompetitie zijn wedstrijdofficials nodig. Naast één of twee scheidsrechters, zijn dit een wedstrijdsecretaris en één of twee tijdwaarnemers. In alle klassen, met uitzondering van de aspiranten E & D, is naast een tweede scheidsrechter ook een tweede tijdwaarnemer voor de 30 seconden schotklok nodig. Een...