Over De Vliet

SG De Vliet LogoSG De Vliet is een startgemeenschap voor waterpolo en wedstrijdzwemmen in de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Getraind wordt in Forum Kwadraat in Voorburg en in De Schilp in Rijswijk. Voor wedstrijdzwemmen wordt ook getraind in De Fluit in Leidschendam. Binnen De Vliet hangt een gezellige en sportieve sfeer. Waterpolo’ers en wedstrijdzwemmers zijn lid van AVZV, RZV Excelsior of AZL en komen als SG De Vliet uit in de competities en wedstrijden.

Wil je meer informatie over leszwemmen in Voorburg, Leidschendam en Rijswijk? Bezoek dan de websites van de zwemverenigingen zelf: AVZVAZL of RZV Excelsior.

Historie

Eind 1998, begin 1999 zijn de besturen van de verenigingen CWP te Den Haag, RZV te Rijswijk, Zwemvereniging Excelsior te Rijswijk en AVZV te Voorburg met elkaar om de tafel gegaan om te bekijken om met elkaar een startgemeenschap te starten.

Men heeft met elkaar besloten om per 1 juli 1999 de Startgemeenschap De Vliet te gaan starten. De startgemeenschap is officieel gevestigd te Rijswijk.

In de tussenliggende periode zijn de verenigingen RZV en Excelsior met elkaar gefuseerd en verder gegaan onder de naam RZV Excelsior. In 2002 besloot CWP om uit de startgemeenschap te stappen. Vanaf dat moment zijn de verenigingen die SG De Vliet vormen RZV Excelsior uit Rijswijk en AVZV uit Voorburg.

In 2011 heeft DSZ WAVE uit Delft tezamen met SG De Vliet afgesproken om tijdelijk een samenwerkingsverband aan te gaan. Deze samenwerking had betrekking op de heren 1 en 2 teams, waarin een aantal leden van DSZ WAVE spelen. De samenwerking was met name gericht op de sportieve prestaties, namelijk het verhogen van het speelniveau van zowel SG De Vliet als DSZ WAVE. In het seizoen 2011-2012 heeft deze samenwerking geleid tot promotie van heren 1 naar de 3e klasse bond. De samenwerking met DSW WAVE is, zoals beoogd, inmiddels geëindigd.

Met ingang van het seizoen 2014-2015 zijn de wedstrijdzwemmers van AZL toegetreden tot de startgemeenschap.

Het doel van de startgemeenschap

De startgemeenschap heeft tot doel haar leden de mogelijkheid te bieden zich naar eigen inzicht en met steun van de startgemeenschap te ontwikkelen op het gebied van de samengevoegde onderdelen waterpolo en wedstrijdzwemmen.

Het komt er dus kort op neer dat, door de gezamenlijke inspanning van RZV Excelsior, AZL en AVZV, voor de leden vanuit de basisverenigingen de mogelijkheid geboden wordt om meerdere keren per week te kunnen trainen en onder de naam van SG De Vliet uit te komen in de diverse competities.