Beheerscommissie

De beheerscommissie (BHC) is in feite het bestuur van de startgemeenschap, in dit bestuur zitten diverse leden vanuit de besturen van de basisverenigingen. Zij beslissen over alle beheerszaken voor de startgemeenschap en zijn daarmee verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de startgemeenschap.

De BHC wijst vanuit haar verantwoordelijkheid dan ook de commissies aan die op het gebied van de sporten alles regelen. Zo kent men een waterpolocommissie (WPC) en een wedstrijdzwemcommissie (WZC). Deze commissies regelen en organiseren dus alles wat te maken heeft met trainingen, wedstrijden en alle overige zaken die met de sportafdelingen te maken hebben. De BHC komt geregeld bij elkaar om de zaken met elkaar te bespreken en ook onderhouden zij het contact met de WPC en WZC.

De huidige samenstelling van de BHC is:

  • Voorzitter: Youp van Hees (Voorzitter AVZV)
  • Secretaris (vacant): Youp van Hees ai
  • Penningmeester: Pieter Adriaans
  • Algemeen lid: Arjan van Nijnatten (Voorzitter RZV)
  • Algemeen lid: Marcel Schapers (Voorzitter AZL)
  • Algemeen lid Kascommissie: Jacques Wolters (Penningmeester AVZV)
  • Algemeen lid Kascommissie: Paul van den Berg (Penningmeester RZV)
  • Algemeen lid Kascommissie: Loek van Houten sr (Penningmeester AZL)