Beleid en regels

Op deze pagina publiceert de WPC vastgestelde beleidsstukken en regels.

1. W-beleid

De WPC heeft een W-official beleid (pdf) opgezet, waarin de regels over het behalen van de W-bevoegdheid en het uitvoeren van jurydiensten is vastgelegd. Samengevat bestaat dit beleid uit twee hoofdlijnen:

  1. Elk spelend lid met de leeftijd van 16 jaar of ouder is verplicht in het bezit te zijn van een geldige W-bevoegdheid. Leden die de bevoegdheid nog niet hebben krijgen twee mogelijkheden om een W-cursus te volgen en de W-bevoegdheid te halen. Hebben zij na deze twee mogelijkheden nog geen W-legitimatiekaart, dan kunnen zij niet meer deelnemen aan de wedstrijden.
  2. Elk spelend lid dient zich te houden aan het juryrooster. Bij verhindering moet het ingedeelde lid zelf voor vervanging te zorgen. De naam van de vervanger moet voor de betreffende wedstrijd bekend worden gemaakt bij het adres jurytafel [apenstaartje] sgdevliet.nl.

2. Gedragsregels & fair play

schermafbeelding-2016-10-10-om-09-02-36Waterpolo-plezier voor iedereen! Dat is wat we bij SG De Vliet nastreven. De gedragscode beschrijft een aantal afspraken die we als leden, ouders en vrijwilligers met elkaar maken én naleven, zodat iedereen plezier heeft in waterpoloën bij SG De Vliet! In deze gedragscode vind je 5 waarden met bijbehorende gedragsregels die we met elkaar nastreven. Heb je vragen? Stel ze aan je aanvoerder, trainer, coach of de WPC.

Lees de gedragsregels (pdf)

3. Fotobeleid website en social media

Bij het plaatsen van foto’s op de website en social media, hanteert de WPC onderstaand beleid. 

Heb je vragen of klachten hierover? Neem contact op met de WPC.

Beleid foto’s op website en social media v1 (pdf)

4. Scheidsrechterbeleid

Elk team wordt geacht scheidsrechters te leveren zodat SG De Vliet mee kan doen aan de competitie. Lees er meer over in het scheidsrechtersbeleid:

20180503 Beleid Scheidsrechters SG De Vliet v1.0 (pdf)