Over de wedstrijden

Op deze pagina vind je alle informatie over zwemwedstrijden.

Wie zwemt welke wedstrijden?

Als SG De Vliet doen we mee aan verschillende soorten wedstrijden: minioren wedstrijden, niveau-wedstrijden, meerkampwedstrijden, competitiewedstrijden, regionale kampioenschappen en nog meer soorten wedstrijden.

  • De minioren wedstrijden zijn voor de jongere, iets gevorderde zwemmers. De wedstrijden worden gezwommen in combinatie met swimkick zwemmers voor de beginnende zwemmers en de junioren zwemmers.
  • Voor de beginnende zwemmers worden een aantal JIO (Jeugd in Opleidingen) wedstrijden georganiseerd. Verder kunnen beginnende zwemmers meedoen aan de niveau wedstrijden.
  • Competitie, meerkamp en niveauwedstrijden zijn voor de iets gevorderde en gevorderde zwemmers. Iedereen wordt geacht aanwezig te zijn bij de competitie en meerkamp wedstrijden. Je zwemt dan immers niet alleen voor jezelf, maar ook voor de club.
  • 200/400 wedstrijden en lange afstandswedstrijden (800/1500) zijn voor de gevorderde zwemmers.
  • Regionale kampioenschappen in november, januari en mei zijn alleen voor zwemmers die zich kwalificeren.

Gang van zaken

De eerste keer dat je gaat meedoen aan een wedstrijd is best spannend: hoe gaat het er tijdens zo’n wedstrijd nou aan toe? Als je meer wilt weten over de gang van zaken tijdens een wedstrijd, kun je dat lezen in het document Gang van zaken bij zwemwedstrijden (pdf). Daar staat bijvoorbeeld in dat je eerst gaat inzwemmen, hoe het eraan toe gaat bij de start, wat je moet meenemen naar het zwembad.

De meeste wedstrijden vinden niet plaats in je vertrouwde zwembad De Fluit, Forum Kwadraat of De Schilp. Op deze pagina vind je de adressen van de zwembaden waarin wedstrijden plaatsvinden waar wij aan meedoen.

Leeftijdsbepalingen

In het programma voor de wedstrijd staan leeftijdscategorieën genoemd, bijvoorbeeld minioren of junioren. In het document Leeftijdsbepalingen (pdf) kun je zien tot welke leeftijdscategorie jouw geboortejaar behoort.

Medewerkers

Nieuwe mensen kunnen we goed gebruiken, voor elke wedstrijd moeten we officials leveren, tenminste één official op vijf zwemmers. Daarnaast zijn ook mensen nodig om andere taken te verrichten: een speaker, de kaartjes met de tijden moeten worden opgehaald, drankjes rondgebracht. Het is fijn als jouw ouders ook af en toe een handje helpen. Zie het document Medewerkers (pdf) voor wat er allemaal moet gebeuren tijdens wedstrijden.