Inschrijfgelden en boetes

Aan het deelnemen aan wedstrijden zijn kosten verbonden.

Allereerst is voor het deelnemen aan wedstrijden een startvergunning nodig.
De kosten hiervan worden verwerkt in de contributie.

Wij nemen deel aan wedstijden van de KNZB. Als je bent ingeschreven voor een wedstrijd en je niet tijdig hebt afgemeld of helemaal niet komt, krijgt SG De Vliet een boete van de KNZB. Die boete zal SG De Vliet altijd en direct doorberekenen aan de betreffende zwemmer.

De hoogte van de boete is afhankelijk van de code die achter de naam van de zwemmer in de uitslag komt. Ook zal het inschrijfgeld aan je worden doorbelast.

Boetes KNZB
CodeBedragPer
Afgemeldgeen
NG (niet gekomen)€ 3,00Per wedstrijd
NGZA (niet gekomen zonder afmelding)€ 10,00Per afstand